Harkkorakentajan tietosivut:
www.harkkokivitalo.fi

Piharakentajan tietosivut:
www.pihakivi.com 

Betonituotteet

Suomalaiset betonialan yritykset valmistavat ja myyvät betonisia valmistuotteita pääasiassa talorakentamisen, maarakentamisen ja ympäristörakentamisen tarpeisiin. Talorakentamiseen, perustuksien ja runkojen rakentamiseen on saatavana mitoituksiltaan ja eristysominaisuuksiltaan erilaisia  betoniharkkoja ja kevytsoraharkkoja.

Betonisia ympäristötuotteita, betonikiviä, -laattoja, reunakiviä, vesikouruja, muurikiviä ja kalusteita käytetään katujen, torien, puistojen, asuinpihojen, vallien, rinteiden, muurien, jne. pinnoitukseen ja rakenteisiin.

Maarakentamiseen liittyviin viemäröinteihin  kiviaineksesta, sementistä ja vedestä valmistettu betoni on ympäristöystävällinen ja kestävä putkiraaka-aine.

Teräsbetonisia paaluja valmistetaan sekä tienrakentamisen että talonrakentamisen tarpeisiin perustuksien tekoa varten.