Routaraja

Kohta rakentava | 15.06.2005 14:27
(vanha keskustelupalsta) Mistä tietää n.s routarajan sijainnin.Olen rakentamassa kesällä 2005 kesä- asuntoa Sulkavalle,pilariperustus. Onko tarpeellista käyttää "routasuojauksia" perustuksissa jos upottaa anturaharkon alle routarajan?

Vastauksia 1 kpl

Sementti Simo | 15.06.2005 14:27
kylmien rakenteiden perustusten keskimääräinen routimaton perustussyvyys on keskisessä suomessa (seinäjoki, jyväskylä) 2,1 metriä. Luku vastaa kerran 50 vuodessa esiintyvän roudan syvyyttä. Joutuisit siis viemään perustuksesi melko syvälle. Routasuojauksen käyttö tulee kysymykseen myös roudattomaan syvyyteen ulottuvien pilarien yhteydessä silloin, kun peruspalkin alapinta routivassa maassa jätetään roudattoman perustussyvyyden yläpuolelle. Tällöin peruspalkit on routasuojattava. Paaluilla perustamisen yhteydessä routasuojausta joudutaan käyttämään, kun paaluantura rakennetaan roudan tunkeutumissyvyyden yläpuolelle. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa perustamistapaan ja määrittää tarvittavan routasuojauksen. Routasuojauksesta löydät lisää tietoa esimerkiksi rakentajain kalenterista sekä Suomen rakennusinsinöörien liiton RIL julkaisuista 121, pohjarakennusohje, 193 routavauriot ja routasuojaus, suunnitteluohjeita ja esimerkkejä. Lsäksi asiaa koskevat rakentamismäräyskokelmat löydät internetistä www.ymparisto.fi

Osallistu keskusteluun