Huom! Uusi turvallisuusohjeistus:

Betonin käyttöturvallisuus

Suojat

Ennen valutöihin ryhtymistä on tärkeää muistaa suojata iho ja silmät betonin kosketukselta. Jotta tuore betoni ei pääse ärsyttämään ihoa tai silmiä, suositellaan aina käytettäväksi seuraavia suojaimia.:


Suojalasit :

Käytä turvalaseja tai kasvonsuojusta (suojavisiiri) roiskeita vastaan.

Käytä suojakypärää

Työvaatetus:
Käytä aina pitkälahkeisia housuja. Jos työskentely vaatii polvistumista betonivaluun, käytä polvisuojuksia tai vettä läpäisemätöntä mattoa, suojalevyä tms.

Työkäsineet:
Käytä vedenpitäviä työkäsineitä.

Saappaat:
Käytä kumisaappaita, joissa on varvassuojaus ja naulaanastumissuojaus.

Tuoreen betonin käsittelyyn liittyviä vaaratekijöitä:
R38 Ärsyttää ihoa
R41 Vakavan silmävaurion vaara
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

Turvallisuustoimenpiteitä:
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa
S24 Varottava tuoreen betonin joutumista iholle
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 minuutin ajan) ja   mentävä lääkäriin
S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien tai kasvojen suojainta
 
Pyydä tarvittaessa betonitoimittajalta valmisbetonin käyttöturvallisuustiedot  tai ohjeet betonin käytöstä.

Huom.
Suomessa tulee rakennusluvan varaisissa  kantavissa ja säänkestävissä betonirakenteissa käyttää SFS-EN 197-1 ehdot täyttävää sementtiä.