Betonointi talvella

Betonin sitoutuminen ja kovettuminen hidastuu lämpötilan laskiessa ja käytännössä pysähtyy alle -5 oC lämpötilassa. Viileällä ilmalla (5 - 15 oC) voidaan betonin kovettumista nopeuttaa käyttämällä nopeasti kovettuvaa betonia. Alle 5 oC lämpötilassa on kovettumisen varmistamiseksi käytettävä talvibetonointimenetelmiä. Tällöin on aina käännyttävä betoniasiantuntijan puoleen.

Talvibetonointimenetelmistä soveltuvat omakotirakentajalle parhaiten kuumabetonin käyttö. Kuumabetoni lämmitetään tehtaalla haluttuun lämpötilaan ja pyritään valamaan suoraan kuljetusautosta muottiin, jolloin vältytään turhilta lämpöhäviöiltä. Kun muotit eristetään 5 cm mineraalivillakerroksella ja betonin yläpinta peitetään heti valun jälkeen, varmistetaan yleensä betonin kovettuminen ilman työmaalla tapahtuvaa betoni lämmitystä. Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös lisälämmitystä etenkin kantavien rakenteiden ns. kylmäsiltojen kohdalla.